63 280 30 43

sekretariat@przedszkole-tuliszkow.pl

Sprzątanie świata

20 września 2021

W tym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Ekologicznym „Gramy w zielone”.
Głównymi celami projektu są:
– zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
– uświadamianie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów.
Jednym z zadań projektu była organizacja akcji „Sprzątania świata”, które odbywało się w terminie 17-19 września. W piątek 17 września pani dyrektor wraz
z nauczycielami naszego przedszkola rozpoczęła akcję „Sprzątania świata” sprzątając pobliski park. Tego dnia 140 przedszkolaków wychodząc z przedszkola otrzymało jednorazowe rękawiczki oraz worki na śmieci przekazane przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie do kontynuowania akcji wraz z rodzicami. Zebrane i posortowane śmieci dzieci mogły przynieść do przedszkola, które we współpracy z Gminą i Miastem Tuliszków zostaną przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Orlim Stawie. Przedszkole w Tuliszkowie zostało również włączone do 28. Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata – Polska, jako jedna z 3700 grup na całą Polskę. Tegorocznej akcji „Sprzątania świata” towarzyszyło hasło: „Myślę, więc nie śmiecę”.

Ostatnie wpisy